Abu Bakar Al-Shiddiq 55 Hikmah Menggugah dari Kehidupan sang Khalifah

Juni 12, 2018 7:06 pm
20%

Rp59,000 Rp47,200

Penulis : El-Sabil
Penerbit : Safina
ISBN : 978-602-5453-30-4
Terbit : Mei 2018
Ketebalan : 120 halaman
Ukuran : 15 x 17 cm
Sampul : Hard cover

Sinopsis :

“Orang yang cerdas adalah orang yang bertakwa.
Orang yang dungu ad
alah orang yang durhaka.
Orang yang dusta ad
alah orang yang khianat.
Orang yang benar ad
alah orang yang dapat dipercaya.”

Kanz Al-‘Ummâl, Juz 5, h. 599

 

 

Allah telah memilihkan para sahabat terbaik untuk Nabi Saw. sebagai penolong dan pembela dakwah beliau. Merekalah generasi terbaik yang dibimbing langsung oleh Nabi Saw., menjadikan mereka sebaik-baik hati para hamba Allah, paling mendalam ilmu agamanya, paling lurus pemahamannya, dan paling besar pengorbanannya.

Inilah buku yang menyajikan kumpulan untaian nasihat dan petuah bijak Abu Bakar Al-Shiddiq, yang dipilih dan disarikan dari berbagai kitab rujukan tepercaya.

Membaca buku ini mengantarkan kita untuk kembali mengenal sosok seorang sahabat Nabi Saw. dengan keistimewaan yang mungkin tak akan pernah ada lagi orang sepertinya pada zaman kita; dia dijamin surga, menjadi kekasih dan kecintaan Rasulullah, dan sahabat kepercayaan beliau.

 

 “Sesungguhnya manusia yang paling dermawan kepadaku
dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar.
Seandainya aku boleh mengambil
khalîl (kekasih) selain Rabb-ku,
aku akan mengambil Abu Bakar.”

—HR Al-Bukhari dan Muslim